Şaşılık Ameliyatı

 

pic

Şaşılık tedavisi olan bir hastalıktır ve yapılacak olan tedavilerle normal bir göz sağlığına kavuşmak mümkündür. Şaşılık tedavisinde amaç; özellikle gözlerin gelişmekte olduğu çocukluk döneminde normal görmenin oluşturulması, gözlerin tekrar orta konuma getirilmesi ve her iki gözün birlikte kullanıldığı derinlik hissi bulunan tek görmenin sağlanmasıdır.

Çocukluk dönemindeki şaşılıklarda sıklıkla gözdeki kaymaya eşlik eden göz tembelliği de önemle tedavi edilmesi gereken diğer bir husustur.
Şaşılık için kullanılan başlıca tedavi seçenekleri şunlardır ki, şaşılığı olan bir hastada bunlardan bir veya daha fazlasının aynı dönemde veya birbirini takiben kullanılmasına ihtiyaç olabilir.
Gözlük tedavisi
Ortoptik tedavi
Göz tembelliği tedavisi
Botulinum toksini enjeksiyonu
Cerrahi tedavi (Ameliyat)

GÖZLÜK TEDAVİSİ
Şaşılığa sıklıkla eşlik eden gözün kırma sistemindeki bozuklukların tedavisi için gözlük kullanılması gereklidir. Gözlük kullanmak net görmeyi sağlamakta ve ayrıca bazı şaşılık tiplerinde kaymayı kısmen veya tamamen düzeltebilmektedir.

GÖZ TEMBELLİĞİ TEDAVİSİ
Şaşılığa bağlı olarak gelişen göz tembelliği de tedavi ile geri dönebilmektedir. Göz tembelliğine yönelik tedaviler şaşılığa yönelik tedavilerle beraber yürütülmelidir. Göz tembelliği tedavisine en geç 9 yaşına kadar başlanılmalıdır. Göz tembelliği için etkili olduğu bilinen en önemli tedavi yöntemi, göz kapama yöntemidir. Kapama yönteminde tembel olmayan göz, hekimin belirleyeceği sürelerle dışarıdan örtülerek, diğer gözün görme işlevini geliştirmesi için teşvik edilmesi sağlanır. Kapamanın uygulandığı zamanlarda hastalar sadece tembel olan gözleri ile oyun oynama, ders çalışma, boyama kitaplarının içini boyama gibi yakın mesafelerden yapılan uğraşlarla vakit geçirmelidirler. Burada önemli olan nokta çocuğun ve ailenin önerilen tembellik tedavisine uyum göstermesidir.

BOTULİNUM TOKSİNİ ENJEKSİYONU
Göz dışı kaslara enjekte edilen botulinum toksini ile geçici olarak şaşılığın düzeltilmesi amaçlanmaktadır.

CERRAHİ TEDAVİ
Yetişkinlerde lokal anestezi ile de yapılabilen şaşılık ameliyatları, çocuklarda genel anestezi altında yapılmaktadır. Şaşılık ameliyatı göz küresinin dış kısmında gerçekleştirilir ve göz küresinin hareketini sağlayan dış göz kaslarında çeşitli pozisyon değişiklikleri yapılır. Ameliyatta göz küresi yerinden çıkarılmamakta, küçük kesilerle ulaşılan göz dışındaki kaslarda şaşılığın tipine göre gerekli işlemler yapılmaktadır. Ameliyat sonrası hasta kısa sürede günlük yaşantısına dönebilmektedir. Yine şaşılığın tipine ve gereksinime göre her iki gözde ameliyata gerek duyulabilir. Şaşılık ameliyatı ile tembellik ve görme bozukluğu düzelmemekte ve gözlük kullanma ihtiyacı ortadan kalkmamaktadır.