Glokom

(Göz Tansiyonu)

GLOKOM'UN TEDAVİSİNDE YENİ GÜVENİLİR BİR YÖNTEM

SLT (Selektif Laser Trabeküloplasti) GLOKOM NEDİR?

Glokom (göz tansiyonu), göz içi basıncının görme sinirini tahrip edecek  kadar yükselmesi nedeniyle görme kaybına yol açan bir hastalıktır.Normal bir gözde göz sıvısı devamlı olarak üretilir ve dengeli bir şekilde emilerek boşaltılır.Böylece göz içi basncı normal düzeylerde kalır.Üretilen göz sıvının boşaltılması engellenirse göz içi basıncı artar ve Açık Açılı Göz Tansiyonu hastalığı (Glokom) oluşur ki bu en çok karşılaşılan glokom şeklidir.Burada,göz sıvının kan damarlarına ulaşmasını sağlayan  kanalcıklarda normalde olmaması gereken tıkanıklık durumu söz konusudur ve biriken  göz sıvısı göz içi basıncını artırır.
Göz içi basıncının yüksek olması  göz sinirine zarar verir ve tedavi edilmediği takdirde körlüğe kadar giden görme kaybına neden olur.
AÇIK AÇILI GLOKOM  TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?
İlaç Tedavisi:
En sık kullanılan tedavi yöntemidir.Ancak ilaçların yan etkilerinin görülmesi ve bazen de göz tansiyonunu düşürmeme durumu söz konusu olabilir.Aynı zamanda hastaların damlalarını  düzenli olarak kullanamama riski de vardır.
Laser Tedavileri:
Algon Laser Trabeküloplasti (ATL) eskiden yaygın kullanılan bir laser yöntemiydi.Ancak gözde kalıcı skar dokusu oluşturuyordu.Selektif Laser Trabeküloplasti (SLT) yeni, etkili ve zararsız ve neredeyse sonsuz kez uygulanabilen bir tedavi yöntemidir.(Bilinen diğer bir Laser işlemi olan YAG (Yttrium Aluminium Garnet (Laser ise dar açılı  glokomlarda ve açı kapanmasına bağlı oluşan glokom krizinde tedavi amaçlı veya krizin oluşumunu önlemek için uygulanır.)
Ameliyat :
Göz Sıvılarının kan damarlarına ulaştırılabilmesi için yeni bir boşaltım yolu sağlayarak göz içi basıncının düşmesi amaçlanan bir tedavi yöntemidir.Hastayı yoran, kanama ve enfeksiyon riski olan bir tedavi yöntemidir.Tedavide bu yöntemlerden birisi öncelikle kullanılır.İstenilen sonuca ulaşılamazsa diğer  tedavi yöntemlerine geçilir.Glokom hastalıklarının büyük bölümü ilaçlarını gerektiği gibi kullanmamakta ve kontrol için hekime gelmeden birkaç gün önce ilaçlarnı düzgünce kullanılarak göz tansiyonlarını normal düzeylere getirerek hekimlerini yanıltmaktadırlar.

SLT TEDAVİSİNİN BAŞARSI NASILDIR?
SLT hastayı zora sokmayan,dokuda ısı etkisi yaratmayan,kısa sürede yapılan ve gerektiğinde neredeyse sınırsız sayıda tekrarlanabilen bir laser tedavi yöntemidir.SLT ilaç ve/veya ameliyatla tedaviye tek başına alternatif bir tedavi yöntemi değildir.Hekim glokomun tipine ve şiddetine göre tedavi yöntemlerinden yalnız birini veya birkaçını birlikte uygulayabilir.Göz tansiyonuna bağlı olarak oluşan görme kaybı tekrar kazanılmamaktadır.

SLT TEDAVİSİ OLAMK İÇİN `10 NEDEN`
1)Glokom müdahale edilmesi geren bir problemdir.En önemli sorun, hasta glokomunun yönetilememesidir.
2)Yılda 103 glokom hastası müdahale edilmediği için görmesini kaybetmektedir.
3)Son araştırmalar göstermektedir ki glokom hastalarının %25-40'ı ilaçla tedaviye yanıt vermemektedir.
4)Glokom hastalarının %42'si tıbbi tedaviyi yanlış kullanmaktadırlar.
5)SLT(Selektif Laser Trabeküloplasti)'nin glokom hastalarında göz içi basıncı düşürdüğü gözlemlenmiştir.
6)Klinisyenlerin %70 'inin SLT 'ye cerrahi müdehaleye veya ilaçla tedaviye tercih ettikleri açıklamıştır.
7)Yapılan bir araştırma neticesinde;SLT'nin birincil  hastalık olarak kullanılmasında %90 başarı sağlanmıştır.
8)SLT,ALT (Argon Laser Trabeküloplasti)'ye nazaran daha düşük komplikasyon etkisine sahiptir.Son araştırmalarda ALT'nin  komplikasyona etkisinin %34 SLT 'nin komplikasyona etkisinin %4.5 olduğu ortaya çıkarılmıştır.
9)ALT'ye cevap  vermeyen hastaların %70'i SLT'ye cevap vermiş ve göz içi basıncı hastalarda ortalama 6.8 mm Hg düşmüştür.
10)Uluslar arası tecrübelerde SLT tedavisi %80 başarı elde etmiş ve en azından 12 ay süreyle göz içi basıncını %25 düşürmüştür.
Sonuç olarak hastanın glokomu ilermekte ve körlüğe kadar giden görme kaybı olmaktadır.
SLT(Selektif Laser Trabeküloplasti)NEDİR?
Selektif Laser Trabeküloplasti (SLT),glokoma bağlı göz içi basıncını düşüren basit ve oldukça etkili bir laser tedavisidir.Göz hekimi tarafından muayene ortamında uygulanabilen tedavi yaklaşık 5 dakika gibi kısa bir süre tamamlanabilmektedir.
SLT NASIL ETKİ EDİYOR?
SLT ile düşük dozda laser enerjisi tıkalı kanalcıkların içine gönderilerek pigment içeren hücreleri tahrip ederek yok olmasını sağlar.Böylece tıkalı kanalcıklarda sıvı akışı normalleşir ve göz içi basıncı normal seviyesine düşer.Hasarlı dokuya bu işlem yapılırken pigment içermeyen hücreler laser enerjisinden hiçbir zarar görmez.

KİMLERE YAPILIR, YARARLARI NELERDİR?
SLT tedavisi birincil Açık Açılı glokomu olan her hastaya yapılabilir. Ayrıca ilaç tedavisini kaldırmayan yada hekimin yazdığı ilaçları satın almakta, taşımakta, uygulamakta güçlük çeken veya ilaç tedavisine yeni başlamış olup SLT tedavisiyle hiç ilaç kullanmadan tedavş olma şansına sahip olmak isteyen hastalar yaptırabilir.
SLT tedavisi göz tansiyonu yüksek kabul edilen hastaların göz içi basınçlarını daha düşük seviyelere indirmek için kullanılır ve yapılan çalışmalarla hastaya herhangi bir zararı olmadığı kanıtlanmış ağrısız bir tedavi imkanı sağlar. Hastaların %80 in de göz içi basıncını %25 oranına düşürür. Diğer tedavi yöntemlerinden hiçbirine cevap vermeyen glokom hastalarında bile hayli etkin bir tedavi sağlar.

SLT TEDAVİSİ NASIL YAPILMAKTADIR?
SLT tedavisi muayene odasında yapılır. Herhangi bir ameliyat koşulu gerekmez. Hastanede yatmak günlük aktiviteleri kısıtlamak gerekmez. Tedaviye başlamadan önce aneztezik bir damla ile göz uyuşturulur. Sonra özel bir mikroskop kullanılarak laser tedavisine başlanır. İşlem birkaç dakikada biter ve hasta herhangi bir acı duymaz. İşlem tamamlandıktan sonra hastanın gözüne anti-inflamatuar bir göz damlası damlatılır. 1-3 günde göz tansiyonu belirgin bir şekilde düşer. Bu arada hastanın hekim kontrollerini aksatmaması gerekir.